top of page

תנאים והגבלות

פרטיות  

אנו מקבלים, אוספים ומאחסנים כל מידע שאתה מזין באתר שלנו או מספק לנו בכל דרך אחרת. אנו עשויים להשתמש בכלי תוכנה כדי למדוד ולאסוף מידע על הפעלה, לרבות זמני תגובה של דף, משך ביקורים בדפים מסוימים, מידע על אינטראקציה עם עמוד ושיטות המשמשות לגלישה הרחק מהדף. אנו גם אוספים מידע אישי מזהה (כולל שם, דואר אלקטרוני, סיסמה, תקשורת); פרטי תשלום (כולל פרטי כרטיס אשראי), הערות, משוב, סקירות מוצרים, המלצות ופרופיל אישי, שסופקו על ידך לאתר שלנו.  

כאשר אתה מבצע עסקה באתר האינטרנט שלנו, כחלק מהתהליך, אנו אוספים מידע אישי שאתה מוסר לנו כגון שמך, כתובתך וכתובת הדוא"ל שלך. המידע האישי שלך ישמש רק מהסיבות הספציפיות שצוינו לעיל בלבד. אנו משתמשים במידע אישי כגון מידע ליצירת קשר רק למטרות של חיבור עם החברים שלנו, ולא מכל סיבה אחרת.

החברה שלנו מתארחת בפלטפורמת Wix.com. Wix.com מספקת לנו את הפלטפורמה המקוונת המאפשרת לנו לספק לך את השירותים שלנו. הנתונים שלך עשויים להיות מאוחסנים דרך אחסון הנתונים של Wix.com, מסדי הנתונים ויישומי Wix.com הכלליים. הם מאחסנים את הנתונים שלך בשרתים מאובטחים מאחורי חומת אש.  כל העסקאות מתבצעות בהתאם לחוקים ולתקנות החלים.

אם אתה לא רוצה לקבל אותנו  לעבד את הנתונים שלך יותר, אנא צור איתנו קשר.  

תנאים והגבלות

אתר זה נמצא בבעלות ובניהול של Wix. תנאים אלה מגדירים את התנאים וההגבלות שלפיהם אתה רשאי להשתמש באתר ובשירותים שלנו כפי שמוצעים על ידינו. אתר זה מציע למבקרים תוכן, משאבים ושירותים. על ידי גישה או שימוש באתר השירות שלנו, אתה מאשר שקראת, הבנת והסכמת להיות מחויב לתנאים אלה.

על מנת להשתמש באתר שלנו ו/או לקבל את השירותים שלנו, עליך להיות בן 18 לפחות, או בגיל הבגרות החוקי בתחום השיפוט שלך, ולהיות בעל הסמכות החוקית, הזכות והחופש להיכנס לתנאים אלה כחוק. הסכם מחייב. אינך רשאי להשתמש באתר זה ו/או לקבל שירותים אם הדבר אסור במדינתך או על פי כל חוק או תקנה החלים עליך.

בעת רכישת שירות אתה מסכים כי: (i) אתה אחראי לקרוא את רישום הפריט המלא לפני שאתה מתחייב לקנות אותו: (ii) אתה מתקשר בחוזה מחייב משפטית לרכישת שירות כאשר אתה מתחייב לקנות פריט וכן אתה משלים את תהליך התשלום בצ'ק-אאוט.  

 

החזרים יינתנו לפי בקשה במידה והשירות טרם ניתן. אם השירות כבר ניתן, לא יחול החזר כספי. כל התשלום עבור שירותים נחשב כתרומה, וכל אחד מהשירותים שלנו זמין גם ללא עלות למי שמבקש זאת ומספק חילופי אנרגיה שווה.

 

אתה מסכים לשפות ולשמור על 5DFullDisclosure ללא נזק מכל דרישה, הפסד, חבות, תביעה או הוצאה (כולל שכר טרחת עורכי דין), שיוגשו כלפיהם על ידי כל צד שלישי עקב, או הנובעות או בקשר עם השימוש שלך באתר. או כל אחד מהשירותים המוצעים באתר.

במידה המקסימלית המותרת על פי החוק החל, בשום מקרה 5DFullDisclosure, לא תישא באחריות לכל נזק עקיף, עונשי, מקרי, מיוחד, תוצאתי או לדוגמה, לרבות, ללא הגבלה, נזקים בגין אובדן רווחים, מוניטין, שימוש, נתונים או בלתי מוחשי אחר. הפסדים, הנובעים או קשורים לשימוש או חוסר יכולת להשתמש בשירות.

במידה המקסימלית המותרת על פי החוק החל, 5DFullDisclosure אינה נושאת באחריות או אחריות לכל (i) שגיאות, טעויות או אי דיוקים בתוכן; (ii) פציעה אישית או נזק לרכוש, מכל סוג שהוא, הנובע מהגישה שלך לשירות שלנו או מהשימוש בו; ו-(iii) כל גישה בלתי מורשית או שימוש בשרתים המאובטחים שלנו ו/או כל מידע אישי המאוחסן בהם.

אתה מסכים לקבל מעת לעת הודעות פרסומיות וחומרים מאתנו, על ידי  דוא"ל שתוכל לספק לנו על ידי הרשמה לאתר שלנו. אם אינך רוצה לקבל חומרי קידום מכירות או הודעות כאלה - אנא הודע לנו בכל עת.  

bottom of page