top of page

algemene voorwaarden

PRIVACY  

We ontvangen, verzamelen en bewaren alle informatie die u invoert op onze website of die u ons op een andere manier verstrekt. We kunnen softwaretools gebruiken om sessie-informatie te meten en te verzamelen, waaronder responstijden van pagina's, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, informatie over pagina-interactie en methoden die worden gebruikt om weg te bladeren van de pagina. We verzamelen ook persoonlijk identificeerbare informatie (inclusief naam, e-mail, wachtwoord, communicatie); betalingsgegevens (inclusief creditcardgegevens), opmerkingen, feedback, productrecensies, aanbevelingen en persoonlijk profiel, die door u aan onze site zijn verstrekt.  

Wanneer u een transactie uitvoert op onze website, verzamelen we als onderdeel van het proces persoonlijke informatie die u ons verstrekt, zoals uw naam, adres en e-mailadres. Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt om de hierboven vermelde specifieke redenen. We gebruiken persoonlijke informatie zoals contactgegevens alleen om contact te leggen met onze leden, en niet om enige andere reden.

Ons bedrijf wordt gehost op het Wix.com-platform. Wix.com biedt ons het online platform waarmee we onze diensten aan u kunnen leveren. Uw gegevens kunnen worden opgeslagen via de gegevensopslag, databases en de algemene Wix.com-applicaties van Wix.com. Ze slaan uw gegevens op beveiligde servers achter een firewall op.  Alle transacties worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Als je ons niet wilt hebben  uw gegevens niet meer verwerken, neem dan contact met ons op.  

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Wix. Deze voorwaarden beschrijven de algemene voorwaarden waaronder u onze website en diensten zoals aangeboden door ons mag gebruiken. Deze website biedt bezoekers inhoud, middelen en diensten. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de website van onze service, stemt u ermee in dat u deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt eraan gebonden te zijn.

Om onze website te gebruiken en/of onze diensten te ontvangen, moet u ten minste 18 jaar oud zijn, of meerderjarig zijn in uw rechtsgebied, en over de wettelijke bevoegdheid, het recht en de vrijheid beschikken om deze Voorwaarden aan te gaan als een bindende overeenkomst. Het is u niet toegestaan deze website te gebruiken en/of diensten te ontvangen als dit verboden is in uw land of onder enige wet of regelgeving die op u van toepassing is.

Wanneer u een dienst aanschaft, stemt u ermee in dat: (i) u verantwoordelijk bent voor het lezen van de volledige itemlijst voordat u zich ertoe verbindt deze te kopen: (ii) u een juridisch bindend contract aangaat om een dienst te kopen wanneer u zich ertoe verbindt een item te kopen en u voltooit het betalingsproces bij het uitchecken.  

 

Restituties worden op verzoek verleend als de service nog niet is geleverd. Als de service al is geleverd, is er geen restitutie van toepassing. Alle betalingen voor diensten worden beschouwd als donaties, en al onze diensten zijn ook gratis beschikbaar voor degenen die erom vragen en zorgen voor een gelijke energie-uitwisseling.

 

U stemt ermee in 5DFullDisclosure te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle eisen, verliezen, aansprakelijkheid, claims of onkosten (inclusief advocaatkosten), die tegen hen zijn ingediend door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit of in verband met uw gebruik van de website of een van de diensten die op de website worden aangeboden.

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal 5DFullDisclosure in geen geval aansprakelijk zijn voor enige indirecte, punitieve, incidentele, speciale, gevolg- of voorbeeldschade, inclusief maar niet beperkt tot schade voor winstderving, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële schade verliezen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de dienst.

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, aanvaardt 5DFullDisclosure geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor (i) fouten, fouten of onnauwkeurigheden van inhoud; (ii) persoonlijk letsel of materiële schade, van welke aard dan ook, als gevolg van uw toegang tot of gebruik van onze service; en (iii) ongeoorloofde toegang tot of gebruik van onze beveiligde servers en/of alle persoonlijke informatie die daarin is opgeslagen.

U stemt ermee in om van tijd tot tijd promotionele berichten en materialen van ons te ontvangen, door:  e-mail die u ons kunt verstrekken door u te abonneren op onze website. Als u dergelijk promotiemateriaal of mededelingen niet wilt ontvangen, kunt u ons dit op elk gewenst moment laten weten.  

bottom of page