top of page

Všeobecné obchodní podmínky

SOUKROMÍ  

Přijímáme, shromažďujeme a uchováváme jakékoli informace, které zadáte na naše webové stránky nebo nám poskytnete jiným způsobem. Můžeme používat softwarové nástroje k měření a shromažďování informací o relacích, včetně doby odezvy stránky, délky návštěv určitých stránek, informací o interakci se stránkou a metod používaných k procházení ze stránky. Shromažďujeme také osobní údaje (včetně jména, e-mailu, hesla, komunikace); platební údaje (včetně informací o kreditní kartě), komentáře, zpětná vazba, recenze produktů, doporučení a osobní profil, které jste poskytli na naše stránky.  

Když na našem webu provádíte transakci, v rámci procesu shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete, jako je vaše jméno, adresa a e-mailová adresa. Vaše osobní údaje budou použity pouze pro výše uvedené konkrétní důvody. Osobní údaje, jako jsou kontaktní údaje, používáme pouze pro účely spojení s našimi členy a ne pro žádný jiný důvod.

Naše společnost je hostována na platformě Wix.com. Wix.com nám poskytuje online platformu, která nám umožňuje poskytovat vám naše služby. Vaše data mohou být uložena prostřednictvím datového úložiště Wix.com, databází a obecných aplikací Wix.com. Ukládají vaše data na zabezpečených serverech za firewallem.  Všechny transakce jsou prováděny v souladu s platnými zákony a předpisy.

Pokud nás nechcete mít  Vaše údaje nadále zpracovávat, kontaktujte nás.  

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tento web vlastní a provozuje společnost Wix. Tyto podmínky stanovují podmínky, za kterých můžete používat naše webové stránky a služby, které nabízíme. Tento web nabízí návštěvníkům obsah, zdroje a služby. Vstupem na webovou stránku naší služby nebo jejím používáním souhlasíte s tím, že jste si přečetli, porozuměli a souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami.

Abyste mohli používat naše webové stránky a/nebo přijímat naše služby, musíte být starší 18 let nebo být plnoletí ve vaší jurisdikci a mít zákonné oprávnění, právo a svobodu uzavírat tyto Podmínky jako závazná smlouva. Nejste oprávněni používat tuto webovou stránku a/nebo přijímat služby, pokud je to zakázáno ve vaší zemi nebo na základě jakéhokoli zákona nebo nařízení, které se na vás vztahuje.

Při nákupu služby souhlasíte s tím, že: (i) jste odpovědní za přečtení celého seznamu položek před tím, než se zavážete k jejímu nákupu: (ii) uzavřete právně závaznou smlouvu o nákupu služby, když se zavážete koupit položku a dokončíte proces platby za odhlášení.  

 

Vrácení peněz bude poskytnuto na základě žádosti, pokud služba ještě nebyla poskytnuta. Pokud již byla služba poskytnuta, nebude uplatněna žádná náhrada. Všechny platby za služby jsou považovány za dary a každá z našich služeb je také k dispozici zdarma pro ty, kteří o to požádají a poskytují stejnou výměnu energie.

 

Souhlasíte s tím, že odškodníte a ochráníte 5DFullDisclosure před jakýmikoli požadavky, ztrátou, odpovědností, nároky nebo výdaji (včetně poplatků za právní zastoupení), které vůči nim vznese jakákoli třetí strana v důsledku nebo vyplývající z vašeho používání webové stránky nebo v souvislosti s ním. nebo kteroukoli ze služeb nabízených na webových stránkách.

V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony nebude společnost 5DFullDisclosure v žádném případě odpovědná za jakékoli nepřímé, trestné, náhodné, zvláštní, následné nebo exemplární škody, včetně, bez omezení, škod za ušlý zisk, dobré jméno, použití, data nebo jiné nehmotné škody. ztráty vyplývající z nebo související s používáním nebo nemožností používat službu.

V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony nepřebírá 5DFullDisclosure žádnou odpovědnost ani odpovědnost za jakékoli (i) chyby, omyly nebo nepřesnosti obsahu; (ii) zranění osob nebo poškození majetku jakékoli povahy v důsledku vašeho přístupu k naší službě nebo jejího používání; a (iii) jakýkoli neoprávněný přístup k našim zabezpečeným serverům nebo jejich používání a/nebo jakékoli osobní údaje na nich uložené.

Souhlasíte s tím, že od nás budete čas od času dostávat propagační zprávy a materiály  e-mail, který nám můžete poskytnout přihlášením k odběru našich webových stránek. Pokud si nepřejete dostávat takové propagační materiály nebo upozornění – stačí nám to kdykoli oznámit.  

bottom of page