top of page

Uslovi i odredbe

PRIVACY  

Primamo, prikupljamo i pohranjujemo sve informacije koje unesete na našu web stranicu ili nam date na bilo koji drugi način. Možemo koristiti softverske alate za mjerenje i prikupljanje informacija o sesiji, uključujući vrijeme odgovora stranice, dužinu posjeta određenim stranicama, informacije o interakciji sa stranicom i metode koje se koriste za prelistavanje stranice. Također prikupljamo lične podatke (uključujući ime, e-poštu, lozinku, komunikaciju); detalji plaćanja (uključujući podatke o kreditnoj kartici), komentari, povratne informacije, recenzije proizvoda, preporuke i lični profil, koje ste dali na našoj web stranici.  

Kada izvršite transakciju na našoj web stranici, kao dio procesa, prikupljamo lične podatke koje nam date kao što su vaše ime, adresa i adresa e-pošte. Vaši lični podaci će se koristiti samo iz gore navedenih posebnih razloga. Lične podatke kao što su kontakt informacije koristimo samo u svrhu povezivanja sa našim članovima, a ne iz bilo kojeg drugog razloga.

Naša kompanija se nalazi na platformi Wix.com. Wix.com nam pruža online platformu koja nam omogućava da vam pružimo naše usluge. Vaši podaci mogu biti pohranjeni putem Wix.com skladišta podataka, baza podataka i općih Wix.com aplikacija. Oni čuvaju vaše podatke na sigurnim serverima iza zaštitnog zida.  Sve transakcije se sprovode u skladu sa važećim zakonima i propisima.

Ako ne želite da nas imate  više obrađujete vaše podatke, kontaktirajte nas.  

ODREDBE I UVJETI

Ova web stranica je u vlasništvu i kojom upravlja Wix. Ovi Uvjeti utvrđuju odredbe i uvjete pod kojima možete koristiti našu web stranicu i usluge koje nudimo. Ova web stranica nudi posjetiteljima sadržaj, resurse i usluge. Pristupanjem ili korištenjem web stranice naše usluge potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da se slažete da ćete biti vezani ovim Uvjetima.

Da biste koristili našu web stranicu i/ili primali naše usluge, morate imati najmanje 18 godina ili punoljetni zakon u vašoj jurisdikciji i posjedovati zakonska ovlaštenja, pravo i slobodu da uđete u ove Uslove kao obavezujući sporazum. Nije vam dozvoljeno koristiti ovu web stranicu i/ili primati usluge ako je to zabranjeno u vašoj zemlji ili prema bilo kojem zakonu ili propisu koji se primjenjuje na vas.

Kada kupujete uslugu, slažete se da: (i) ste odgovorni za čitanje cjelokupnog popisa artikala prije nego što se obavezate da ćete je kupiti: (ii) da sklapate pravno obavezujući ugovor o kupovini usluge kada se obavezujete na kupovinu artikla i završite proces plaćanja odjave.  

 

Povrat novca će biti odobren na zahtjev ako usluga još nije pružena. Ako je usluga već pružena, povrat novca neće biti primjenjiv. Sva plaćanja usluga smatraju se donacijama, a svaka od naših usluga dostupna je i besplatno za one koji to zatraže i obezbijede jednaku razmjenu energije.

 

Slažete se da ćete obeštetiti i držati 5DFullDisclosure bezopasnim od bilo kakvih zahtjeva, gubitaka, odgovornosti, potraživanja ili troškova (uključujući advokatske honorare), koje je protiv njih učinila bilo koja treća strana zbog, ili proizlaze iz, ili u vezi s vašim korištenjem web stranice ili bilo koju od usluga ponuđenih na web stranici.

U maksimalnom obimu koji je dozvoljen važećim zakonom, ni u kom slučaju 5DFullDisclosure neće biti odgovoran za bilo kakvu indirektnu, kaznenu, slučajnu, posebnu, posljedičnu ili primjernu štetu, uključujući, bez ograničenja, štetu zbog gubitka dobiti, dobre volje, korištenja, podataka ili druge nematerijalne štete gubitke koji nastaju ili se odnose na korištenje ili nemogućnost korištenja usluge.

U maksimalnoj meri dozvoljenoj važećim zakonom, 5DFullDisclosure ne preuzima nikakvu odgovornost ili odgovornost za bilo koje (i) greške, greške ili netačnosti sadržaja; (ii) lične povrede ili štete na imovini, bilo koje prirode, koje su rezultat vašeg pristupa našim uslugama ili njihovog korišćenja; i (iii) svaki neovlašteni pristup ili korištenje naših sigurnih servera i/ili bilo koje i sve lične informacije pohranjene u njima.

Saglasni ste da ćete s vremena na vrijeme primati promotivne poruke i materijale od nas, do  e-mail koji nam možete dostaviti pretplatom na našu web stranicu. Ako ne želite da primate takve promotivne materijale ili obavijesti – samo nas obavijestite u bilo kojem trenutku.  

bottom of page