background.jpg
VELKOMMEN TIL

Moder Jords krystalskoler og lyscenter

Image by Levi Guzman
Krystalskolerne blev tænkt som ideen om al Skabelses Moder for at bringe børn tilbage til deres naturlige tilstand. At skifte fra læring med venstre hjerne tilbage til læring med højre hjerne: kreativitet, inspiration, intuition, kærlighed og enhed. 

Krystalskolerne er for alle: børn, lærere og forældre, da vi alle er hjertebørn, der lærer at være vores bedste jeg. Lyscentret er vores voksensektor af Krystalskolerne, som er dedikeret til at genopdrage menneskeheden i deres sande oprindelse og aktivere deres Gud-selv. 

På vores guideside kan du også købe vores månedlige eller årlige læseplaner!
Balanced Harmonics for Children
Yoga for Children
Astrology for Children
Sample Curriculum: Creativity in the Kitchen